Как се образуват Tumbleweeds?

Tumbleweed се състои от няколко растителни вида, които са многобройни в степните и прерийните райони. Обикновено се откъсват от корените си, когато са зрели и се изсушават в закръглени клони на клони и се свиват пред вятъра, често покривайки дълги разстояния, разпръсквайки семената, докато се търкалят. Повечето видове тумблера са от цялото растение, с изключение на корените, докато в някои други растения, билките могат да се образуват от съцветие или кухи плодове, които могат да бъдат без стъблото и кореновите системи.

Как се образуват Tumbleweeds?

Културно значение на Tumbleweeds

Асоциацията на тумбеда с западния филмов жанр доведе до високо символично значение, особено във визуалните медии. Чрез филми, tumbleweeds са дошли да представляват сухи, хумор и пуста места, които могат да имат малко обитатели или никакви. Tumbleweeds обикновено се срещат във филмите, особено когато героите са се натъкнали на мрачно изглеждащи, изоставени места, където ролките се преобръщат от звука на суха и куха вятър.

Как се образуват Tumbleweeds?

Растения, които образуват рота
Amaranthaceae
Amaryllidaceae
Asphodelaceae
Сложноцветни
Кръстоцветни
Boraginaceae
Caryophyllaceae
Fabaceae
Lamiacea
Житни