Как се изграждат язовирите на бобрите?

описание

Известни като „инженери на природата“, бобрите, големи нощни полуводни гризачи, са известни със способността си да изграждат впечатляващи язовири, известни като бобърни язовири. Тези язовири са изградени за различни цели като поддържане на бобрите безопасни от хищници като койоти, мечки и вълци, както и за бърз и безопасен достъп до хранителни източници през зимата. Бобрите също изграждат ложи, където пребивават, и водни канали, които използват, за да плават храната и строителните материали. Тази способност на бобрите да адаптират средата, основана на собствените си нужди, не се вижда никъде другаде в животното царство, освен в случая с човека.

Процес на изграждане на язовирния път The Beaver Way

Язовирите за изграждане на бобри често са фотографирани от изследователи, изучаващи тази интересна поведенческа черта в тези същества. Бобрите не строят язовири в райони с бързи, дълбоки реки и потоци, но изграждат язовири в райони с плитки, бавно течащи води, за да предотвратят запушването на подводния вход към техните ложи през зимата, както и да създадат водно тяло с достатъчна дълбочина, за да се скрият от хищниците си. Бобрите първо преглъщат дърветата и клоните край реката или потока, за да им позволят да паднат върху течащото водно тяло, блокирайки потока му и създавайки отклонение. Тази основна структура е допълнително подсилена чрез поставяне на клонки, камъни, листа, клони, треви, изкоренени растения и всичко друго, което бобърът успява да намери на върха на основата, за да изгради надстройка. Бобровите язовири обикновено са с височина 5 фута, с дължина няколко фута до 330 фута, а резервоарът за вода, получен от язовира, обикновено е с дълбочина от 1, 2 до 1, 8 метра.

Екологично значение

Бобровите язовири имат голямо екологично значение, тъй като предизвикват създаването и развитието на стабилни, влажни екосистеми, една от най-продуктивните екосистеми в света, които служат като дом на редки и застрашени видове флора и фауна. Язовирите също така отклоняват водата към новосъздадените езера или язовири, като по този начин предотвратяват наводненията в районите след реките, където са изградени тези язовири. Бобровите язовири също така защитават земята от ерозията на почвата и действат като естествени филтри за токсини като пестициди и тиня, задържайки тези замърсители, блокирайки потока им надолу по течението до големи водни тела.

Отрицателни ефекти на бобровите язовири

Въпреки, че бобровите язовири са екологично значими, те могат да действат като неудобство в някои случаи, когато реколтата и пасищата се унищожават от наводняването на вода от тези язовири. Влагата, задържана в почвата близо до бобровите язовири, също може да отслаби подземните основи на пътища, мостове и железопътни линии. По този начин често се налага да се контролира изграждането на бобровите язовири, особено в населените райони, в близост до селскостопанските нива и пасищните земи. Бобрите могат да бъдат преместени от тези райони в нови райони, където изграждането на язовир няма да представлява заплаха за хората. Специални нисковолтови електрически огради или други бариери могат също да бъдат инсталирани в обитавани от хора земи и водни пътища, за да се ограничи влизането на бобрите в такива територии.

Какво можем да научим от архитектите на бобър?

Малките язовири от бобри могат да ни помогнат да научим много за изграждането на язовира, неговите предимства и недостатъци. Бобровите язовири ни позволяват да проучим постепенното развитие на богата екосистема на влажните зони в район, който преди това е бил рядко населен с дива природа. За разлика от язовирите, построени от хората, повечето от които водят до широко разпространение на човешките популации и екологични щети на мащаб, язовирите, построени от бобри, имат точно обратния резултат от привличането на видове, които обитават новосъздадените влажни зони. Този факт определено доказва, че собствените начини на природата винаги са по-добри от тези на човешките същества.