Изпаряване и ролята му във водния цикъл

Определено е изпаряване

Изпаряването е процес, при който водата се превръща от течна в пара. Превръщането в пара гарантира, че водата се прехвърля от земята и водните тела в атмосферата, според Michigan Technological University. Когато водата се загрява, тя се изпарява, след като молекулите се движат и вибрират толкова бързо, че излизат в атмосферата като молекули на водните пари. Изпарението е една от двете форми на изпаряване, а другата - кипене. За да се получи изпаряване, е необходима енергия, тъй като тя се движи по-бързо при по-висока температура и по-високи скорости на потока между газообразната и течната фаза, а в течностите, в случаите на по-ниско повърхностно напрежение върху водата. Повърхностното напрежение е еластичната тенденция на течност, която позволява на насекомите да плуват по вода и да имат напрежение, което позволява образуването на мехурчета.

Интегрална роля на изпарението

Водата на планетата постоянно се рециклира в така наречения воден цикъл (или хидроложки цикъл), а изпарението е жизненоважно в това. Водата от океани, реки, блата, езера, растения и дори хора се превръща в пара във водния цикъл, според Центъра за образователни технологии на НАСА. Слънцето осигурява слънчева енергия, която захранва процеса на изпаряване. Топлината поглъща влагата от почвата в градините, фермите, океаните и езерата. В резултат на това нивата на водата намаляват поради излагане на слънчева топлина, според National Geographic. Въпреки че нивата на водата във водните тела изглежда намаляват поради слънчевата топлина, избягалите молекули не изчезват. Те остават в атмосферата и влияят на влажността и влияят на количеството влага във въздуха. Региони с високи температури и големи водни басейни са влажни поради изпаряването на водата и оставането им във въздуха като пара. Изпаряването също помага при образуването на облаци. След това облаците отделят влагата като валежи. При растенията транспирацията е изпаряване на вода от растенията. В транспирацията водата или минералите се пренасят от корените, до долните пори на листата в растението. От тези пори водата се изпарява в атмосферата и това помага да се запази растението хладно, по време на горещите метеорологични условия.

Фактори, влияещи на изпарението

Запушеният или замърсен въздух пречи на количеството въздух, необходимо за предизвикване на изпарение. Също така, когато влажността е 100%, а въздухът е наситен с вода, това също пречи на изпарението. Когато въздушното налягане е също високо на повърхността на водното тяло, изпарението е затруднено. Това въздушно налягане изтласква водата, което пречи на изпускането му в атмосферата като пара. Подобно събитие е вероятно при бури, които водят до високо налягане, което пречи на изпаряването според National Geographic. Температурните нива оказват влияние и върху това колко бързо се изпарява, тъй като кипящата вода се изпарява по-бързо като пара, отколкото с топла вода. Вятърът също носи изпарена вода, като по този начин влияе на нивата на влажност в регионите.

Използване на изпаряване

В продължение на хиляди години изпарението се използва в поминъка. Посолената сол се получава от солена морска вода чрез изпаряване, в езера за изпарение. Мъртво море в Близкия изток, което няма излаз на река, разчита на изпаряване, за да може водата да напусне това езеро. Изпарението в Мъртво море също спомага за извличането на магнезий, поташ и бромни минерали според геоложкото проучване на САЩ. Около 80% от всички изпарения на вода идват от океаните, а останалите от вътрешните води и растителността.