Икономиката на Дания

Преглед на икономиката на Дания:

Икономиката на Дания се превърна в съвременна пазарна икономика, която притежава напреднал индустриален сектор, наред с традиционния и сега високотехнологичен селскостопански сектор. Икономиката на Дания е известна със своите държавни мерки за благосъстояние, равно разпределение на доходите и висок стандарт на живот. Дания е част от Европейския съюз (ЕС) и нейните икономически закони и регулации трябва да отговарят на стандартите на ЕС. За разлика от много страни от ЕС, Дания не използва еврото, а вместо това използва датската крона. Според Индекса за икономическа сложност (ECI), Дания има 18-та най-сложна икономика в света. През 2014 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на Дания е 342 млрд. Долара, а БВП на глава от населението е 45.5 хил. Долара.

Водещи отрасли в Дания:

В Дания секторът на услугите консумира 77.1% от работната сила, следвана от работните места в промишлеността с 20.3% и селскостопанските работни места с 2.6%. Водещи отрасли в страната са хранително-вкусовата промишленост, корабостроенето, туризма и производството на желязо, цветни метали, химикали, транспортно оборудване, облекло, електроника, мебели, вятърни мелници, медицинско оборудване и фармацевтични продукти.

Най-добри експортни стоки и партньори за износ от Дания

През 2014 г., последната година със статистически данни, Дания е изнесла стоки на стойност 99 млрд. Долара. Това прави страната 39-а по големина експортна икономика на Земята. Основният износ на Дания включва опаковани лекарства ($ 9.2B), рафиниран петрол ($ 3.79B), свинско месо ($ 3.24B), електрически генератори ($ 2.33B) и човешка или животинска кръв ($ 2.31B). Най-големите партньори за износ, които Дания има, са Германия ($ 14.3B), Швеция ($ 11.1B), Великобритания ($ 7.78B), Съединените щати ($ 7.62B) и Норвегия ($ 5.53B).

Най-добри стоки за внос и партньори на Дания

През 2014 г. Дания е внесла стоки на стойност 99 млрд. Долара, което я прави 35-ият най-голям вносител в света и дава на страната неутрален търговски баланс. Основният внос на Дания е рафиниран петрол (5, 13 млрд. Долара), автомобили (3, 86 млрд. Долара), пакетирани лекарства (3, 35 млрд. Долара), суров петрол ($ 2, 8 млрд.) И компютри (2, 29 млрд. Долара). Най-големите партньори за внос, които Дания има, са Германия ($ 20.3B), Швеция ($ 11.7B), Холандия ($ 7.6B), Китай ($ 7.01B) и Норвегия ($ 5.42B).

Предизвикателствата и бъдещето на датската икономика

Предизвикателствата, които стоят пред икономиката на Дания, се връщат към световната финансова криза, която забави икономиката им и намали цените на жилищата. Въпреки че Дания преминава през кризата по-добре от другите страни, задлъжнялостта на домакинствата на средния човек все още е висока в сравнение с техния нетен разполагаем доход. Кризата също така накара бюджетният излишък на Дания да се превърне в дефицит от 2009 г. и икономиката все още не се е възстановила достатъчно, за да си възвърне нивата на БВП преди кризата. Дания успя да натрупа работни места на пазара на труда от 2013 г. насам, като помага за подобряване на равнищата на заетост. Дания, както и много други индустриализирани страни, ще трябва да се справи с нарастващото си възрастно население и неизвестните последици от това като свой истински дългосрочен икономически проблем.