Етнически групи и кланове в Сомалия

През 21-ви век много сомалийци остават по-лоялни към клановете си, отколкото към идеите за сомалийска национална идентичност. Местните сомалийци говорят един и същ език, практикуват исляма и споделят една и съща култура. Хората са разделени на кланове, които са в основата на организацията в социалната структура на страната. По-големите от тези кланове са доминирани от мощни военачалници, които са изиграли ключова роля в конфликтите, които разтърсват Сомалия в продължение на десетилетия.

10. Исторически разделяния на сомалийци на кланове -

Сомалийците проследяват своето родословие от хората на Хамит, които се установяват на двете реки на страната от Централна Африка. Тези групи хора взаимодействали с арабски търговци, които въвели исляма в региона. Арабите се омъжиха за мигриращите хамитски хора, за да предизвикат етнически произход в Сомалия. След като се оженили за местните жени, арабите създали патрилинейни кланови структури. Клановете използват обичайното право, за да поддържат реда и четирите доминиращи клана са Хови, Дарод, Исаак и Дир. Общият роден сомалийски гражданин може да проследи своите индивидуални наследствени поколения.

9. Исаак -

Кланът Isaaq проследява своето наследство на Шейх Исхак ибн Ахмад ал-Хашими, който се установил в древния сомалийски град Мейдх от Арабия. Кланът населява Северозападна Сомалия и обявява региона за независим и го нарича Сомалиленд. Исаакът е колонизиран от британците и те имат своя собствена административна, икономическа и сигурност структура.

8. Hawiye -

Клан Хавие населява Южна и Централна Сомалия, включително столицата Могадишу. Прародителят на клана е Ирир Саммале, а подгрупите му включват Дегодия, Джейр, Муросаде, Аджуран и Хавадле. Хойи са основни играчи в конфликтите в страната, за да постигнат политическа власт.

7. Dir -

Дирланът обитава северните части на Сомалия и включва подгрупи като Акишо, Гургур, Суре, Иса, Барсуг и Биймаал. Biimal населява южната част на страната и са известни с това, че водят разширена съпротива на италианската съпротива. Този клан е разпространен и в съседните държави Етиопия, Джибути и Кения.

6. Darod -

Кланът Дарод е сформирал автономна област, наречена Пънтланд, заедно със своя президент и система на управление. Кланът проследява своето родословие на Абдирахман бин Исмаил ал-Джабарти, потомък на пророк Мохамед. Кланът обитава северния регион, с общности в Гедо и Кисмайо, а подгрупите му са Харти, Огаден и Марехан. Дарод остават подозрителни към южните кланове и това възпрепятства политическото обединение на сомалийците.

5. Digil Rahanweyn -

Digil Rahanweyn е част от по-големия Rahanweyn клан и има седем подгрупи, включително Garre, Geledi, Tunni, Bagadi и Jiida. Този клан се състои предимно от крайбрежни и земеделски общности.

4. Mirifle Rahanweyn -

Кланът Мирифле Раханвайн обитава плодородните части на страната, където те се занимават както с животновъдство, така и със земеделие. Те говорят своята версия на сомалийския език, известна като maay maay и са разделени на 21 подклана.

3. Несомалийци, живеещи в Сомалия - \ t

В цялата страна се намират малки общности на араби, индийци и пакистанци, които основно се занимават с пазаруване и италианци, които участват в преподаването и производството на банани. Африканските имигранти в страната се състоят от етиопци и други банту-говорещи общности.

2. Взаимоотношения между кланове в Сомалия - \ t

Междуклетъчните съперничества характеризират голяма част от ландшафта на страната след независимостта. Доминиращите кланове участват в контекста на взаимно подозрение и недоверие по отношение на политическата власт. Понастоящем Сомалия се състои от територии, всяка от които се контролира от мощни кланове.

1. Перспективи за бъдещето на сомалийската идентичност - \ t

Идеята за успешното унитарно управление в Сомалия остава до голяма степен неуловим, тъй като териториите продължават да самоуправляват и обявяват независимост. Структурата на клана е вплетена дълбоко в обществото на страната за продължителен период от време и остава основният фактор за идентичност в Сомалия.