(Библейското) обединено кралство на Израел

Предистория и начална формация

Произходът на Обединеното кралство Израел произлиза от конфедерация, състояща се от израелски племена, управлявани от религиозни и политически съдии. Според еврейската Библия, датите от 1050 пр.н.е. до 930 г. пр. Хр. Видяха периода на Обединеното кралство Израел. Двете царства, които по-късно се отделят от него, са Северното Израелско царство (Самария) и Юдейското царство. През този период израилтяните живееха под властта на трима исторически, културно и религиозно важни царе. А именно: Саул, Давид и Соломон. Царуването на Саул над целия Израел беше за кратък срок от две години, следван от Давид, който царува от 1000–961 г. пр.н.е., и синът на Давид Соломон, който царува от 961-922 г. пр. Хр. Библейският разказ разказва за Давид като цар, който обединява двете царства.

Станете на власт и постижения

Давид беше Юдовият цар, а Саул беше Израилевият цар. Макар че някога са били близки спътници, по-младият Давид и по-старият Саул станали недоверие един към друг и последвала гражданска война. Резултатът е съюзът на двете царства да стане Обединено кралство Израел. Саул стана първия му управител, но умря в битка с филистимците. Ишбаал, наследникът на Саул, бил убит, а след това Давид станал цар. Дейвид започна завладяването, което достигнало степента на Близкия изток, и в този процес включил няколко малки държави по Средиземно море и в Арабската пустиня. Бяха предприети строителни проекти и Йерусалим станал столица. Соломон наследява Давид като крал и може би е бил най-добре запомнен със своя голям строителен проект - легендарния Соломонов храм. Смъртта на Соломон през 926 г. пр.н.е. води до разпадането на Обединеното кралство Израел.

Предизвикателства и противоречия

В историческото досие на Кралството на Единния Израел многобройни са противоречията и предизвикателствата относно точността на събитията и техните срокове, описани в Библията, поне що се отнася до това, което археолозите смятат за факт. Всъщност проверката на фактите от желязната епоха е трудно да се установи повече от три хилядолетия по-късно. Книгата на Самуил изразява две различни факти за Саул. Защото той беше назначен от Самуил за началник, а другият каза, че Саул беше назначен за цар от народа. Друга претенция сочи, че Давид е първият крал на двете крайни обединени кралства, но археолозите твърдят, че Израел е по-развит и по-богат от Юда и няма доказателства за Дейвид като свой крал в конкретни археологически находки. Библията също описва някакво бунт срещу Юда от северните израилтяни, въпреки че археолозите твърдят, че Юда е съвсем отделна единица, малко и селско място в сферата на делата на Левант.

Спад и смърт

Смъртта на Соломон сигнализира края на Обединеното кралство Израел. Ровоам, синът и наследникът на Соломон, не можеше да задържи бунта на Еровоам и северните племена, които бяха недоволни от несправедливото отношение, което Соломон им беше наложил в очите. Бунтът завърши с разпадането на двете царства и наказанието на народа на северните племена. Еровоам построил две светилища след победата си, но това се смятало за мерзост пред Бога, тъй като само едно място би трябвало да бъде определено като истинско място за поклонение, и това е било в еврейския храм в Ерусалим, разположен в Юда. Според библейския разказ през идните години Божието проклятие продължава да наказва последващите царе, тъй като те не са спрели поклонението във второто от двете светилища и дори са се обърнали към други езически вярвания в земите.

Историческо значение и наследство

Обединеното кралство Израел остави наследство от гражданска война и борби сред своите хора, като Северното кралство най-накрая е било водено от некомпетентни царе, които по-късно са били покорени от чужденци, и двете царства са били анексирани от техните завоеватели. Юдейското царство е завладяно от Асирийската империя през 722 г. пр. Хр. И Израелското царство е завладяно от Вавилонската империя през 586 г. пр. Хр. Въпреки че тези разкази са приети като исторически цели на двете царства, много археолози смятат, че предишното съществуване на двете Обединеното кралство няма доказателства в действителност. Никога не е открита нито една препратка, която да подкрепя такова съществуване, освен това, което се намира в „Стария завет“, тъй като християните често се позовават на еврейската Библия.