5 европейски страни, чиито граждани намират за най-трудно да си позволят почивка

За гражданите, живеещи в много страни от Европейския съюз, годишната едноседмична ваканция се разглежда като необходимост и тези граждани отиват на почивка или в местни заведения, или дори в други страни. В някои страни в ЕС обаче голям процент от гражданите им не могат да отидат на почивка, главно поради финансови ограничения. В страни като Румъния, Хърватия и България повече от половината граждани не излизат поне една седмица на година.

1. Румъния (66.6%)

Румъния има най-висок процент (66, 6%) от населението, което не може да си позволи седемдневен годишен празник. Има няколко насоки, които подкрепят тези констатации в Румъния. Една от причините за високия процент в Румъния може да бъде бедността в страната, тъй като ваканцията не може да бъде приоритет за хората, живеещи под прага на бедността. Румъния е сред най-бедните страни в ЕС, чиято икономика се бори след разпадането на Източния блок в края на 20-ти век. Около 13, 8% от румънските граждани живеят в абсолютна бедност, като по-голямата част са хората, живеещи в селските райони. През 2014 г. страната беше определена и като най-висока относителна бедност в която и да е държава-членка на Европейския съюз. Равнището на заетост в Румъния може да бъде друг фактор, който би могъл да обясни защо на гражданите му е трудно да отидат на годишна ваканция. Равнището на безработица в Румъния е около 5, 3%. Очевидно е, че тези безработни граждани не могат да отидат за годишни ваканции.

2. Хърватия (62.8%)

Хърватия е на второ място в класацията, като 62, 8% от гражданите й не могат да си позволят едноседмична годишна ваканция. За да се знае причината за тази тревожна статистика, трябва да има задълбочен анализ на хърватската икономика. Хърватската икономика е силно зависима от индустрията на услугите, която представлява 70% от нейния 58, 330 млрд. Долара. Икономиката просто се възстановява от най-тежкия период, който започна след разпадането на социализма и продължи по време на хърватската война за независимост. Около 19, 4% от населението на Хърватия живее под прага на бедността, което е показател за високото ниво на бедност в страната. Равнището на безработица в Хърватия, което понастоящем е 10, 8%, е друг фактор за втората позиция на Хърватия в списъка.

3. България (56.4%)

Над половината от гражданите на България също не виждат необходимост от провеждане на годишна едноседмична ваканция с данните от доклада, в които процентът е 56, 4% от българските граждани. Бърза проверка на икономическото състояние на България може да помогне за установяване на причината за такъв висок процент. България е класифицирана като страна с по-висок среден доход с БВП от над 143, 1 млрд. Долара. Повечето от българските граждани обаче не усещат влиянието на икономическия растеж, тъй като 22% от гражданите на страната живеят под прага на бедността. В други доклади процентът на гражданите, живеещи в бедност, е 35% от населението.

Фактори, влияещи върху способността за прекарване на ваканции

Безработицата и високите нива на бедност са основните причини, поради които някои европейски граждани не отиват за годишни едноседмични ваканции, тъй като бедните и хората без работа не могат да се погрижат за финансовата тежест. Въпреки това, има и други фактори, които могат да попречат на хората да отидат на почивка, включително работната етика на гражданите, при която хората работят за многобройни смени през цялата година, без да почиват, въпреки че имат финансов капацитет да отидат за поне един на година.

5 европейски страни, чиито граждани намират за най-трудно да си позволят почивка

рангДържава% от населението на 16 и повече години, което не може да си позволи 1-седмичен годишен отпуск извън дома
1Румъния66, 6%
2Хърватия62, 8%
3България56, 4%
4Гърция53, 6%
5Кипър53, 5%
6Унгария50, 7%